Gu Bò Úc 500g

145,000đ 160,000đ

Gân Bò 1kg

149,000đ

Cá Cam 1kg

90,000đ 100,000đ