Sụn Ức Gà 1kg

100,000đ 130,000đ

Chân Gà 1kg

80,000đ 90,000đ

Gu Bò Úc 500g

160,000đ