HOT
11% Sale!
COMBO NHÚNG LẨU USA : Ba Rọi Bò Mỹ, Bắp Hoa Bò Mỹ

COMBO NHÚNG LẨU USA : Ba Rọi Bò Mỹ, Bắp Hoa Bò Mỹ

439,000đ 490,000đ

Gồm :
1000g Ba Rọi Bò Mỹ
500g   Bắp Hoa Bò Mỹ
Giá gốc COMBO NHÚNG LẨU USA : 490.000đ, giảm chỉ còn : 439.000đ
Đặc biệt :
- Khi mua Combo được tặng thêm một GIFT VOUCHER trị giá 39.000đ được áp dụng cho lần mua COMBO tiếp theo.
Lưu ý :
- Thời hạn sử dụng GIFT VOUCHER10 ngày kể từ thời điểm nhận được.
- Thời gian diễn ra : Từ 12/04/2023 cho đến khi có thông báo dừng hoặc kết thúc

COMBO NHÚNG LẨU AUS : Ba Rọi Bò Úc, Bắp Bò Úc Bào Mỏng

449,000đ 510,000đ

Gồm :
1000g Ba Rọi Bò Úc
1000g Bắp Bò Úc Bào Mỏng
Giá gốc COMBO NHÚNG LẨU AUS : 510.000đ, giảm chỉ còn : 449.000đ
Đặc biệt :
- Khi mua Combo được tặng thêm một GIFT VOUCHER trị giá 39.000đ được áp dụng cho lần mua COMBO tiếp theo.
Lưu ý :
- Thời hạn sử dụng GIFT VOUCHER10 ngày kể từ thời điểm nhận được.
- Thời gian diễn ra : Từ 12/04/2023 cho đến khi có thông báo dừng hoặc kết thúc

COMBO NƯỚNG BBQ : Lõi Vai Bò Mỹ, Đầu Thăn Ngoại Bò Úc, Sườn Bò Mỹ

559,000đ 610,000đ

Gồm :
500g Lõi Vai Bò Mỹ
500g Đầu Thăn Ngoại Bò Úc
500g Sườn Bò Mỹ
Giá gốc COMBO NƯỚNG BBQ : 610.000đ, giảm chỉ còn : 559.000đ
Đặc biệt :
- Khi mua Combo được tặng thêm một GIFT VOUCHER trị giá 59.000đ được áp dụng cho lần mua COMBO tiếp theo.
Lưu ý :
- Thời hạn sử dụng GIFT VOUCHER14 ngày kể từ thời điểm nhận được.
- Thời gian diễn ra : Từ 12/04/2023 cho đến khi có thông báo dừng hoặc kết thúc

COMBO PREMIUM BBQ : Đầu Thăn Ngoại Bò Hokubee, Lõi Vai Bò Tuyết Úc - Aukobe, Sườn Bò Mỹ

1,249,000đ 1,320,000đ

Gồm :
500g Đầu Thăn Ngoại Bò Hokubee
500g Lõi Vai Bò Tuyết Úc - Aukobe
1000g Sườn Bò Mỹ
Giá gốc COMBO NHÚNG LẨU USA : 1.320.000đ, giảm chỉ còn: 1.249.000đ
Đặc biệt :
- Khi mua Combo được tặng thêm một GIFT VOUCHER trị giá 79.000đ được áp dụng cho lần mua COMBO tiếp theo.
- Tặng 500g Ba Rọi Bò Úc trị giá lên đến 120.000đ
Lưu ý :
- Thời hạn sử dụng GIFT VOUCHER14 ngày kể từ thời điểm nhận được.
- Thời gian diễn ra : Từ 12/04/2023 cho đến khi có thông báo dừng hoặc kết thúc